Parkroyal hotel to godny uwagi budynek projektu WOHA Architects. Inwestycja zlokalizowana jest w wąskiej przestrzeni biznesowej w Singapurze. Lokalizacja ta łączy się z zabytkową dzielnicą miasta, której otoczenie stanowi rzeka i miejski park. Budynek złożony z 12 kondygnacji osadzony został na planie litery E. Hotel ze względu na położenie pełni rolę łącznika integrującego przestrzeń dzielnicy historycznej ze współczesnością dzielnicy biznesowej.

źródło: http://www.descroll.com/architecture/parkroyal-woha-architects

Założeniem architektów było stworzenie „hotelu w ogrodzie”, miejsca gdzie architektura płynnie integruje się z naturą. Celem nie było zachowanie powierzchni zieleni istniejącej lecz jej znaczne zwielokrotnienie. Zaprojektowano bardzo prostą bryłę budynku w którą wpisano tarasy wypełnione roślinnością. Organiczna forma tarasów stała się metaforą erozji. Swoim kształtem i kolorystyką tarasy nawiązują do wyżłobionych wodą skał, porośniętych bujną szata roślinną. Falująca forma tarasów złożonych z prefabrykowanych elementów betonowych przechodzi płynie z zewnątrz do wnętrza budynku, gdzie tworzy charakterystyczne sklepienia ogólnodostępnych pomieszczeń. źródło: http://www.singaporeair.com/jsp/cms/en_UK/ppsclub_krisflyer/parkpromo-feb13.jsp

Wnętrze całego kompleksu wypełniono roślinami i połączono z ogrodami na tarasach. Dzięki takiemu zabiegowi uzyskano efekt "parku" przechodzącego przez budynek. Powierzchnia samych ogrodów na tarasach przekracza 15.000 m2, natomiast powierzchnia projektowanej zieleni stanowi 200% powierzchni gruntu pod budynkiem (jest to dobra informacja dla inwestorów zmagających się z powierzchnią biologicznie czynną wymaganą przepisami).

'źródło: http://blog.daum.net/'

Budynek został nagrodzony Green Mark Platinum przez singapurski Building and Construction Authority BCA za wprowadzone systemy oszczędności wody i energii które obejmują oświetlenie aktywowane ruchem, naturalnie wentylowane korytarze, recykling w całym hotelu, energooszczędny system klimatyzacji oparty na systemie wentylacji, oświetlenie LED i fluorescencyjne, maksymalizacje dostępności światła dziennego oraz ogniwa fotowoltaiczne na dachu. Pokrywa liściowa roślinności dodatkowo działa jako absorbent ciepła zwiększając izolację ścian budynku. W celu zmniejszenia zużycia wody (związanej z dużą ilością roślin) zaprojektowano specjalne zbiorniki do których kierowana jest woda opadowa tworząc rezerwuar wody szarej. Jednocześnie celem zmniejszenia zużycia energii zaprojektowano nawadnianie grawitacyjne. Istotnym elementem tej realizacji jest także rozmieszczenie pomieszczeń wewnątrz budynku. Pokoje hotelowe zostały umieszczone od strony północnej zapewniając gościom hotelowym widok na otaczający budynek od tej strony park. Usługi i komunikację zlokalizowano od strony południowej. W związku z dużym zacienieniem będącym następstwem zarówno kształtu budynku jak i masywnymi bryłami tarasów we wszystkich pokojach tradycyjne ściany zastąpiono w pełni przeszklonymi witrynami wychodzącymi na zielone tarasy[1]. Projektanci formą budynku nie nawiązali szczególnie do istniejącej zabudowy, zachowali jednak skalę odpowiadającą skali miasta. Dzięki innowacyjnemu pomysłowi, odchodzącemu od tradycyjnych rozwiązań powstał wyjątkowy obiekt tworzący nową jakość przestrzeni w miejskiej tkance Singapuru.

źródło: http://www.fubiz.net/2013/05/15/